Đảng - đoàn thể

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng

Sáng ngày 14/10/2020, Huyện ủy tổ chức Hội nghị họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức (14/10), Dân vận (15/10), Văn phòng cấp ủy (18/10) và 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng 16/10.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

 

Theo đó, trong những năm qua, các cơ quan tham mưu của Huyện ủy đã chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy và các chính sách, pháp luật của nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, các phong trào hành động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

 

Đồng thời, tham mưu thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại cán bộ và quy hoạch đội ngũ cán bộ dự nguồn theo phân cấp quản lý; củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; làm tốt công tác văn phòng cấp ủy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các chương trình công tác của Huyện ủy.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Văn phòng cấp và ngành kiểm tra của Đảng đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, giao một số nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới cho các cơ quan, đơn vị. 

 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Hội nghị đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 3 đồng chí; “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 2 đồng chí và “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy” cho 01 đồng chí.

 

Xuân Tiến