Đảng - đoàn thể

Đảng bộ huyện Thường Tín: Dấu ấn nhiệm kỳ 2015- 2020

Thường Tín là huyện phía Nam của Thủ đô Hà Nội, có diện tích 130 km2, dân số 259.603 người - Là nơi gắn liền với truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, kiên cường bất khuất đánh giặc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Đảng.

 

Kinh tế phát triển , đời sống nhân dân được nâng cao

Trong nhiệm kỳ qua, 2015 - 2020 Huyện ủy Thường Tín luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc bám sát nghị quyết của Huyện ủy và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể. Cụ thể hóa nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình số 09 - CTr/HU, ngày 15/7/2016 “Về phát triển kinh tế, tăng trưởng bền vững, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, giai đoạn 2016 – 2020” . Huyện ủy tập trung đẩy mạnh phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; dịch vụ và thương mại; giảm tỷ trọng nông nghiệp. Phát huy tiềm năng, lợi thế là huyện có 48 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống và 11 cụm công nghiệp được đưa vào hoạt động trên địa bàn, huyện tập trung khai thác các điều kiện thuận lợi để nhanh chóng tạo bước đột phá. 

Ảnh: Toàn cảnh trung tâm huyện Thường Tín

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng duy trì tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 đạt  74.011 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 15%/năm. Toàn huyện hiện có trên 1.000 doanh nghiệp, hàng vạn hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 30.000 lao động.

 

 Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng, với nhiều loại hình, mô hình mới tham gia, hình thành một số siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh theo hướng văn minh đô thị. Nhờ đó, hoạt động thương mại - dịch vụ của huyện những năm gần đây luôn có bước tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 là 47.058 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân đạt 16%/năm.

 

Hiện nay, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; dịch vụ và thương mại; giảm tỷ trọng nông nghiệp, đến năm 2020 giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 57,33%, thương mại - dịch vụ chiếm 38,23% và nông nghiệp chiếm 4,44%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXIII đề ra.

Ảnh: Kết cấu hạ tầng được huyện quan tâm đầu tư

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ qua được Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt. Trong 5 năm qua, tổng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên 1 nghìn 421 tỷ đồng, đã có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay đã có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hồng Vân đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đánh giá đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

 

Đi đôi với kinh tế phát triển, đời sống văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, từ đó tạo sân chơi lành mạnh, giảm bớt các tệ nạn xã hội trên địa bàn, số hộ nghèo giảm 2.965 hộ, xuống còn 852 hộ, chiếm 1,15%.  Đến nay, phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá ngày càng đi vào chiều sâu. Toàn huyện 88% tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 150/166 làng, tổ dân phố được công nhận mới và tái công nhận danh hiệu làng, tổ dân phố văn hóa, đạt 90,36%; 174/198 cơ quan, đơn vị được công nhận và tái công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 87,87%; 15/28 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 53,57%.

 

Công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt

 Đảng bộ huyện Thường Tín có 54 tổ chức cơ sở Đảng, với 9.390 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng luôn được Huyện ủy Thường Tín xác định là nhiệm vụ then chốt. Thấm nhuần quan điểm đó,  Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 03-CTr/HU, ngày 20/11/2015 “Tiếp tục thực hiện Chương trình số 07 - CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý điều hànhcủa bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp huyện Thường Tín, giai đoạn 2015-2020”.

 

Nhiệm kỳ qua, các quy định về nêu gương được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện, với phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Nói đi đôi với làm”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, phát huy vai trò trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu được các cấp ủy, chính quyền.

Ảnh: Công tác phát triển Đảng được huyện chú trọng

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, năm 2017, thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện gồm 24 chi bộ với 162 đảng viên. Đây là một sự phát triển về chất trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Thường Tín.

 

Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng đổi mới thông qua việc thực hiện việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình và thực hiện tốt chính sách cán bộ, trong đó quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Huyện đã điều động, luân chuyển 134 đồng chí; bổ nhiệm 118 đồng chí; hiệp y bổ nhiệm 87 đồng chí. Hiện nay, nhiều đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục điều động, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý ở huyện và cơ sở.

 

 Với những kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân huyện Thường Tín vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân các xã: Tân Minh, Văn Bình, Khánh Hà được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và 01 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống thực dân Pháp...

 

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, cùng với sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín sẽ vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đất danh hương, huyện anh hùng và sức mạnh toàn dân, xây dựng huyện Thường Tín giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

Xuân Tiến