Đảng - đoàn thể

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 08/7/2020, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII mở rộng nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực đạt hiệu quả.

 

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 8.155 tỷ đồng, đạt 43,8% kế hoạch năm. Thương mại - Dịch vụ ước đạt 6.072 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp ước đạt 875 tỷ đồng, đạt 54,9% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 258.868 triệu đồng. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 1.605.680 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 965.767 triệu đồng.

 

Huyện chỉ đạo tổ chức cưỡng chế xong 25 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, trong đó có một số trường hợp vi phạm phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng đến tình hình địa phương. Xây dựng thực hiện phương án bảo vệ môi trường đối với 49 làng nghề, tổ chức cho các cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết bảo vệ môi trường. Kiểm tra, đôn đốc 14 UBND xã có làng nghề xử lý cơ bản tình trạng đốt rác thải làng nghề.

 

Trong công tác văn hóa – xã hội, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia và 17 trường tái chuẩn. Chỉ đạo tổ chức dạy học qua Internet và học trên truyền hình Hà Nội trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đảm bảo hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020.

 

Huyện chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động chào mừng các ngày lễ lớn; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Huyện ủy đã kịp thời ban hành và triển khai các chỉ thị, nghị quyết về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo xử lý thành công 2 ổ dịch tại xã Hồng Vân và xã Dũng Tiến; thực hiện điều tra dịch tễ, cách ly, giám sát, theo dõi sức khỏe 2.182 trường hợp; hỗ trợ 20.685 đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 871,267 triệu đồng.

 

Công tác Nội chính được Huyện ủy tích cực chỉ đạo thực hiện; công tác xây dựng Đảng cũng được Huyện ủy chú trọng thực hiện tốt; tổ chức được 22 lớp học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm và đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở các tổ chức cơ sở Đảng. Đến ngày 11/6/2020, 54/54 (100%) tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức xong đại hội đảng, đảm bảo quy trình, quy định. Ngày 17/6/2020, Huyện uỷ đã thực hiện xong quy trình nhân sự cấp uỷ chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo cơ cấu, số dư, đúng quy trình, quy định.

 

06 tháng cuối năm 2020, Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm, trong đó chú trọng các chỉ tiêu phát triển kinh tế và thu ngân sách nhà nước. Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố và huyện; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị; kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

 

Hội nghị cũng đã dành thời để các đại biểu thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã phát biểu giao thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV.

Xuân Tiến - Diệu Hương