Đảng - đoàn thể

Hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở các tổ chức cơ sở Đảng

Tính đến ngày 11/6/2020, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đơn vị cuối cùng hoàn thành tổ chức đại hội ở khối xã, thị trấn là Đảng bộ xã Tiền Phong, khối cơ quan, đơn vị là Chi bộ trường THPT Vân Tảo.

 

Thực hiện Chỉ thị 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt và ban hành Kế hoạch số 235 – KH/HU, ngày 26/8/2019 về “Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”; đồng thời thành lập 10 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, lựa chọn 02 đảng bộ: Thị trấn Thường Tín và khối Doanh nghiệp huyện để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hà Hồi  khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đến cuối tháng 12/2019, 387 chi bộ thuộc 38 Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ. Đến ngày 03/3/2020 hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm ở Đảng bộ Thị trấn Thường Tín và Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện. Ngày 06/3/2020, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến ngày 11/6, 54/54 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Nhìn chung, việc tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung và tiến độ. Thời gian tổ chức đại hội được bố trí phù hợp, đảng viên dự Đại hội chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc. Đại hội thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Việc thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương, dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV được thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

 

Về công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các cấp ủy cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy và nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định. Đã thực hiện đầy đủ 05 bước quy trình giới thiệu nhân sự đối với 02 đối với nhân sư tái cử và nhân sự lần đầu giới thiệu tham gia cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh. Nhờ công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ đúng quy trình, Đại hội đã thảo luận dân chủ, bầu ban chấp hành (ban chi ủy) khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu; đã bầu 501 cấp ủy viên (tái cử: 358, tham gia lần đầu: 143), trong đó tỷ lệ nữ là 93/501, đạt 18,56%; tại phiên họp đầu tiên cấp ủy khóa mới đã bầu 108 Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy (tái cử: 74, tham gia lần đầu: 34), trong đó tỷ lệ nữ là 8/74, đạt 7,41%; bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đủ số lượng, thành phần, cơ cấu là 212 đồng chí. Nhìn chung, đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở các tổ chức cơ sở Đảng đã bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo số lượng, cơ cấu. Hầu hết, các đồng chí dự kiến bầu vào các chức danh lãnh đạo, chủ chốt đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao.

 

Thành công của đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở các tổ chức cơ sở đảng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2020.

Ngọc Lâm