Đảng - đoàn thể

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 04 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 16/5/2020, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ảnh: Đồng chí Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại lễ kỷ niệm, sau lễ chào cờ nghiêm trang, đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín đã đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta…

Ảnh: Các đồng chí Thường trực Huyện ủy tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW

Tiếp đó, đồng chí Phùng Văn Quốc- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thông qua báo cáo Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng nhiều Kế hoạch, chương trình sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để cấp ủy cơ sở xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo nội dung, tiến độ. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, hăng say lao động sản xuất, trở thành động lực để kinh tế của huyện tiếp tục trên đà phát triển.

Tuy nhiên, trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị vẫn còn tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy cơ sở còn nhận thức chưa đầy đủ, chưa thực sự coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên; có đơn vị cơ sở triển khai có lúc còn mang tính hình thức; sự gắn kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng viên và cá nhân có lúc, có nơi còn lúng túng…

Nhân dịp này, Huyện ủy Thường Tín đã khen thưởng 19 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Xuân Tiến