Đảng - đoàn thể

Thường Tín khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính

Ngày 29/8/2019, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phối hợp với Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K22A – 19 tại huyện.

Ảnh: Lễ chào cờ nghiêm trang

 Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Thị Ngọc Lan – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng Văn Quốc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của huyện và 72 học viên của lớp học.

Ảnh: Đồng chí Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hoàng Thị Ngọc Lan phát biểu khai giảng lớp học

 

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Thị Ngọc Lan – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã phát biểu khai giảng lớp học. Lớp học sẽ diễn ra trong 01 năm, với 1.056 tiết học, gồm các khối kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; các kỹ năng công tác Đảng, mặt trận tổ quốc, hội đoàn thể; các chuyên đề của thành phố Hà Nội; nghiên cứu thực tế cuối khóa, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.

 

Phát biểu ý kiến tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: “Tập thể lớp và các học viên cần đoàn kết, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế đào tạo của Nhà trường, tự giác học tập nghiên cứu trên lớp và ngoài giờ lên lớp để đạt kết quả tốt nhất trong quá trình học tập; phải gắn học tập và lý luận với liên hệ thực tiễn, vận dụng tri thức, kinh nghiệm được học vào hoạt động thực tiễn công việc tại địa phương, cơ quan, đơn vị”; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong để quản lý lớp học theo đúng quy chế, quy định của nhà trường; bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ để lớp học đạt kết quả tốt nhất…”

 

Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính với mục tiêu trang bị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở và một số đối tượng khác những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 

Xuân Tiến – Diệu Hương