Đảng - đoàn thể

Hoàn thành Đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kì 2019 – 2024, tiến tới Đại hội MTTQ huyện

Tính đến hết tháng 3 năm 2019, đã có 29/29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Để đạt được kết quả đó, trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành Phố; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong việc triển khai, tổ chức Đại hội. Ngày 27/11/2018, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban MTTQ xã Chương Dương tổ chức thành công Đại hội MTTQ điểm. Sau Đại hội điểm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế thiếu sót nhằm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã trong toàn huyện đạt kết quả cao nhất.

Tại Đại hội MTTQ cấp cơ sở, các văn bản Đại hội như: Báo cáo tổng kết nhiệm kì 2014 – 2019, Báo cáo kiểm điểm, tham luận trình bày đều được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng và tổ chức thảo luận, góp ý kiến tại Đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội cấp trên, chương trình, thời gian, nghi thức Đại hội được đảm bảo đúng quy định. Đại hội cấp xã đều có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã đến tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư HU cùng các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đại hội MTTQ xã Tô Hiệu

Về công tác nhân sự, số lượng nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã có từ 31-45 vị, gồm người đứng đầu các tổ chức thành viên, Trưởng ban công tác Mặt trận, đại diện các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu dân tộc thiểu số, các cá nhân tiêu biểu, ưu tú, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và cán bộ chuyên trách Mặt trận. Qua Đại hội đã bầu được 144 đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn, đảm bảo Ban thường trực có 05 người: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên thường trực. Trong đó, 29 Chủ tịch được bầu đều là ủy viên thường vụ, Đảng ủy viên. Việc hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đều được thực hiện dân chủ, công khai, tự nguyện, đúng quy trình hiệp thương, đảm bảo là người có uy tín, có trách nhiệm, nhiệt tình công tác. Kết quả, Đại hội 29 xã, thị trấn đã hiệp thương cử ra 1064 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong đó có 388 đồng chí là nữ, có 325 đồng chí ủy viên ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 30,5%, ủy viên có tuổi cao nhất là 80 tuổi và ủy viên tuổi thấp nhất là 26 tuổi.

Ảnh: Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Chương Dương ra mắt Đại Hội

Với tinh thần dân chủ, thắng thắn và trách nhiệm, Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp. Đây là một bước chuẩn bị tích cực để tiến tới Đại hội Ủy ban MTTQ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2014 dự kiến vào hai ngày 9,10/05/2019.

Thanh Tân