Đảng - đoàn thể

Hội thảo lần 2 cuốn sách “Làng quê Thường Tín xưa và nay”

Chiều ngày 11/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội thảo lần 2 lấy ý kiến đóng góp vào bản thảo cuốn sách “Làng quê Thường Tín xưa và nay”. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội thảo.

 

Các đại biểu dự hội thảo đã được nghe đại diện Ban Biên soạn cuốn sách báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến góp ý tại hội thảo lần 1. Nội dung bổ sung vào bản thảo lần 2 gồm: Bổ sung một số các văn bản của Trung ương, Thành phố và của huyện trong việc triển khai thực hiện về lĩnh vực văn hóa – xã hội nhằm đảm bảo định hướng; tình hình bộ máy ở các làng quê qua các thời kỳ. Tiểu kết ở mỗi chương, phần để đảm bảo tính kết nối và thống nhất của sách. Bổ sung ảnh tiêu biểu cho từng làng quê. Phần phụ lục chỉnh sửa danh sách các di tích được xếp hạng cấp thành phố, cấp Quốc gia và rà soát với các nội dung sách để thống nhất. Ngoài những bổ sung lớn về mặt nội dung nêu trên, ban biên soạn cũng đã chỉnh sửa, xác minh nhiều nội dung từ góp ý tại hội thảo lần 1 để đảm bảo tính chính xác, khoa học; đồng thời chỉnh sửa, rà soát, giảm lược các nội dung trùng lặp, chỉnh sửa chính tả, văn phong cho phù hợp.

Tại hội thảo, đã có 09  ý kiến của các đại biểu đóng góp cho bản thảo cuốn sách. Trong đó tập trung làm rõ các vấn đề như: Thành hoàng làng được thờ ở đình của các làng, thay thế một số ảnh để đảm bảo tính đại diện cho từng địa phương, chỉnh sửa một số tên địa danh, nhân vật, sự kiện cho chính xác, làm rõ bộ máy, chức sắc ở các làng thời nhà Nguyễn... Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã đề xuất phương án in ấn, xuất bản cuốn sách và dự kiến thời gian xuất bản vào dịp kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019).

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho rằng đây là những ý kiến hết sức trách nhiệm, sâu sắc, xác đáng, là cơ sở để Ban Biên soạn hoàn thiện cuốn sách. Đồng chí chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Ban Biên soạn tích cực thu thập thêm thông tin để làm rõ nội dung, xác thực lại thông tin cho chính xác. Đồng thời mong muốn nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu để cuốn sách “Làng quê Thường Tín xưa và nay” đầy đủ, khoa học. Sau khi có điều chỉnh, bổ sung, cuốn sách sẽ được trình Thường trực Huyện ủy xem xét, cho ý kiến trước khi liên hệ xuất bản.

Ngọc Lâm