Đảng - đoàn thể

Hơn 500 đảng viên học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019

Sáng 17/01/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao huyện, Huyện ủy Thường Tín tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 500 cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ: Cơ quan Dân Đảng huyện ủy, cơ quan UBND huyện, Quân sự huyện và đảng viên các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị học tập chuyên đề 2019

Ảnh: GS.TS Hoàng Chí Bảo quán triệt nội dung chuyên đề

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo – Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, Giáo sư tập trung phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Việc học tập chuyên đề 2019 nhằm giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về trách nhiệm tôn trọng nhân dân, từ đó thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của bản thân trong thực thi công cụ.

 

Xuân Tiến