Đảng - đoàn thể

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2018: Kết quả sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Sáng 10/10/ 2018, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018 bằng hình thức trực tuyến trong cả nước, trong đó có điểm cầu huyện Thường Tín.

Ảnh: Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học thông tin các nội dung

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Thường Tín

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin về kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh, sau 5 năm Ban Chỉ đạo được thành lập, nhất là từ Đại hội XII của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII và những định hướng tuyên truyền trong thời gian tới…

Những nội dung được thông tin tại Hội nghị, là cơ sở để các tổ chức Đảng, báo cáo viên của huyện Thường Tín thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

 

Xuân Tiến