CHỉ đạo điều hành

Gần 200 cán bộ, đoàn viên được tập huấn “Vai trò của thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số”
Ngày đăng 12/08/2022 | 22:01  | View count: 204

Ngày 12/8/2022, gần 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Thường Tín đã tham gia chương trình tập huấn “Vai trò của thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số” do Trung ương Đoàn tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Chương trình tập huấn Vai trò của thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số”

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại điểm cầu xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín

Thường Tín có 01 điểm cầu tại Huyện đoàn và 29 điểm cầu xã, thị trấn. Thành phần tham gia là Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ đoàn, thành viên nòng cốt trong các tổ công nghệ. Thành viên tham gia tập huấn được cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số và đặc biệt là xác định nhiệm vụ cần thiết khi trở thành lực lượng nòng cốt trong các tổ công nghệ số tại địa phương.

Đoàn viên, thanh niên có sự năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, đo đó thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Việc tiếp cận và tiếp thu chuyển đổi số cần có con người số, công dân số, mà thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận, tiếp thu nhất. Thanh niên là nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với điều kiện mới, luôn khao khát được đóng góp, cống hiến vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Chương trình góp phần phổ cập, thúc đẩy, hỗ trợ các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và tích cực sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp thông qua nền tảng số, đặc biệt là người dân, thanh niên ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Xuân Tiến

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh