CHỉ đạo điều hành

Vạn Điểm hoàn thành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022
Ngày đăng 12/08/2022 | 21:30  | View count: 193

Chiều ngày 10/8/2022, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Vạn Điểm đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Vạn Điểm gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1: Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3 thực binh trung đội dân quân thực hành đánh địch đổ bộ đường không.

Các hội nghị vận hành cơ chế

Với sự chuẩn bị chu đáo, các nội dung diễn tập đã được các lực lượng triển khai nghiêm túc, bài bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, vai trò điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của lực lượng Quân sự, Công an, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong xã.

Thực binh đánh địch đổ bộ đường không

Phần thực binh Trung đội dân quân đánh địch đổ bộ đường không, các lực lượng tham gia diễn tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, vận dụng tốt các tư thế, động tác kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu nên đã hoàn thành tốt vấn đề huấn luyện.

Qua diễn tập nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng - an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân. Đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Thanh Tân

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh