CHỉ đạo điều hành

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2022
Ngày đăng 09/07/2022 | 09:07  | View count: 141

 

UBND huyện vừa ban hành kế hoạch số 186/KH-UBND về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2022.

Theo đó, UBND huyện xây dựng các mục tiêu cụ thể về cung cấp dịch vụ công, huy động sự rộng rãi tham gia của xã hội, vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước.

Một số nhiệm vụ cụ thể như xây dựng và hoàn thiện hạ tầng số; khai thác nền tảng, hệ thống; phát triển dữ liệu; phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, hoạt động điều hành nội bộ; Đảm bảo an toàn thông tin.

 

 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh