CHỉ đạo điều hành

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-CTUBND ngày 21/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 22/05/2021 | 17:22  | View count: 617

UBND huyện vừa có công văn số 617/YT-UBND về việc thực hiện Công điện số 10/CĐ-CTUBND ngày 21/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh