CHỉ đạo điều hành

Thường Tín chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hai tháng 3,4/2021 bắt đầu từ 4/3/2021
Ngày đăng 03/03/2021 | 10:18  | View count: 481

Để đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho nhân dân trên địa bàn huyện kịp thời, an toàn, UBND huyện Thường Tín vừa có công văn số 212/UBND-VPđể chỉ đạo thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19.

 

Theo đó, UBND huyện giao  Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp Bưu điện huyện Thường Tín xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng và nhân viên chi trả (Căn cứ theo Hướng dẫn số 946/HD-BHXH-BĐHN ngày 01/3/2021 của liên ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện thành phố Hà Nội về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 4/2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19).

 

- Hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH là 02 tháng (tháng 3 và tháng 4/2021) vào cùng kỳ chi trả tháng 3/2021 tại các điểm chi trả xã, thị trấn và các bưu cục thuộc Bưu điện.

- Thời gian chi trả: Bắt đầu từ ngày 04/3/2021.

- Bưu điện huyện xây dựng lịch chi trả cụ thể với từng xã, thị trấn và có trách nhiệm thông báo để các đơn vị phối hợp thực hiện.

Đối với UBND các xã, thị trấn phối hợp Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Trong quá trình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tuyên truyền để người hưởng chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tuyên truyền, khuyến khích người hưởng mở tài khoản cá nhân (ATM) để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Các Ngân hàng trên địa bàn huyện Thường Tín phối hợp Bưu điện, Bảo hiểm xã hội huyện, UBND xã, thị trấn trong việc hướng dẫn người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM để đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19.

 

Xem chi tiết văn bản:

- Công văn 212/UBND-VP của UBND huyện;

- Hướng dẫn Liên ngành 946/HD-BHXH-BĐHN

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh