CHỉ đạo điều hành

Nghiêm túc thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND của UBND TP về phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 29/01/2021 | 17:15  | View count: 545

UBND huyện vừa có công văn số 97/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND của UBND TP về phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau:

 

- Tiếp tục chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng chống dịch. Siết chặt công tác cách ly, tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng.

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp "5K" gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Hạn chế tối đa tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng chống dịch...

 

 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh