CHỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Ngày đăng 29/04/2020 | 21:30  | View count: 1560

Ngày 27/4, Huyện ủy Thường Tín có Chỉ thị số 45-CT/HU về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai năm 2020.

 
Theo đó, Huyện ủy Thường Tín yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ PCTT & TKCN nhằm nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc chủ động PCTT & TKCN; khắc phục tư tưởng chủ quan, coi nhẹ công tác PCTT & TKCN hoặc trông chờ, ỷ lại, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện, khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai, tình huống cứu hộ, cứu nạn. Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp; chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Tập trung chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ công tác PCTT & TKCN; có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi trên địa bàn huyện.
 
Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" nhằm chủ động, sẵn sàng xử lý kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống mưa, bão, sạt lở bờ sông, mưa đá kết hợp với lốc xoáy, mưa lớn kéo dài gây úng cục bộ, vỡ đê... Mỗi địa phương phải nâng cao trách nhiệm, xác định tự lo là chính, đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên. Trong chống úng phải chỉ đạo khoanh vùng tiêu úng; tranh thủ tiêu tự chảy, các tuyến kênh tiêu phải được thông thoáng... Kiên quyết chống và xử lý nghiêm các biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến địa phương khác.
 
Khi xảy ra tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phải chủ động sơ tán người dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi tập kết theo quy định, phối hợp với các lực lượng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Sau khi thực hiện phải nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất. Đảm bảo thông tin, liên lạc, giao thông thông suốt trong mùa mưa bão. Giữ gìn tốt an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các thiết bị máy móc phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, các công trình đê, kè, cầu, cống, các công trình dưới đê, không để xảy ra tình trạng thất thoát, hư hỏng. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện, tổ chức hiệp đồng, huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện.
VPHU

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh