CHỉ đạo điều hành

Tổ chức dạy học qua internet trên truyền hình đối với các trường tiểu học, THCS trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 năm học 2019-2020
Ngày đăng 05/04/2020 | 16:35  | View count: 884

Ngày 3/4/2020,  UBND huyện vừa có kế hoạch số 99/KH-UBND về tổ chức dạy học qua internet trên truyền hình đối với các trường tiểu học, THCS trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid -19

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh