CHỉ đạo điều hành

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và Thành phố về phòng chống dịch Covid -19
Ngày đăng 16/04/2020 | 17:00  | View count: 599

 

Ngày 16/4/2020, UBND huyện vừa có văn bản số 378/UBND-VP tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/Ct-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch Covid -19.

 

 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh