CHỉ đạo điều hành

Tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình đối với các trường tiểu học, THCS trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Ngày đăng 06/04/2020 | 08:51  | View count: 1124

 

UBND huyện Thường Tín vừa có kế hoạch số 99/KH-UBND về việc tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình đối với các trường tiểu học, THCS trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh