CHỉ đạo điều hành

Hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III
Ngày đăng 28/10/2019 | 15:46  | View count: 879

 

Huyện ủy Thường Tín vừa có công văn số 828-CV/HU về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị của huyện tuyên truyền và vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia sáng tạo, xây dựng Dự án (Đề án) "Sáng kiến vì cộng đồng.

- Thời hạn nhận các dự án dự thi từ tháng 10/2019 đến hết ngày 31/3/2020.

- Thông tin liên hệ: Phòng Truyền thông, Ban thư ký Tạp chí Cộng sản.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thống kê, gửi báo cáo về số lượng, danh mục các dự án đã tham gia cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy.

 

Văn phòng

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh