CHỉ đạo điều hành

100% TTHC lĩnh vực nội vụ thực hiện dịch vụ công mức độ 3
Ngày đăng 20/08/2019 | 14:23  | View count: 718

Ngày 05/8/2019, UBND huyện Thường Tín vừa ban hành văn bản số 703/UBND –NV về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với Thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Nội vụ.

 

Theo đó, Các TTHC mức độ 3 lĩnh vực Nội vụ gồm:

- Cấp huyện: Hội quỹ 9 TTHC; Thi đua, khen thưởng 8 TTHC; Tín ngưỡng, tôn giáo 8 TTHC.

- Cấp xã: Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 4 TTHC; Tín ngưỡng, tôn giáo 10 TTHC.

Danh sách các TTHC mức độ 3 lĩnh vực Nội vụ cụ thể như sau: TTHCMDD3 NV

 

Đối với các TTHC mức độ 3, Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ:  https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

Cổng Thông tin điện tử huyện Thông báo để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực Nội vụ.

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh