CHỉ đạo điều hành

Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Thường Tín
Ngày đăng 07/08/2019 | 16:48  | View count: 5168

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Thường Tín về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Thường Tín; Quyết định số 3022 /QĐ-BTC ngày 29/7/2019 của Ban tổ chức cuộc thi về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”.

 

UBND huyện thông báo thể lệ cuộc thi để các cơ quan,  đơn vị tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích và tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị và công dân huyện Thường Tín hưởng ứng, tham gia cuộc thi dưới hình thức  thi trực tuyến  trên website: http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn/

 

Một số Lưu ý khi tham gia cuộc thi:

* Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn huyện (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

 

*Nội dung thi gồm các nội dung cơ bản về dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, Giáo dục và đào tạo, Lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội có địa chỉ: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

 

*Người dự thi trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn, với thời gian 60 phút; phần thi tự luận gồm 01 câu hỏi, người dự thi trả lời bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ. Thời gian gửi bài tự luận ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm hoặc gửi sau nhưng phải trước thời hạn 17h00 ngày 16/9/2019.

 

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải chi tiết Thể lệ cuộc thi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia hưởng ứng cuộc thi.

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh