CHỉ đạo điều hành

Thông báo Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 01/06/2019 | 09:25  | View count: 703

Thông báo Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp vào ngày 16,17/7/2019 . Địa điểm tại Hội trường Huyện ủy- UBND huyện Thường Tín.

Xem chi tiết Thông báo: 13/TB-HĐND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh