CHỉ đạo điều hành

Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2019
Ngày đăng 03/05/2019 | 16:24  | View count: 487

Nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cộng đồng theo hướng tích cực về thực hiện các biện pháp phòng, chống tại nạn, thương tích trẻ em. Từng bước giảm tỷ lệ thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội. UBND huyện vừa ban hành kế hoạch số 116/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2019

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh