CHỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai mô hình cảnh báo nhanh về y tế năm 2019
Ngày đăng 25/04/2019 | 18:05  | View count: 255

UBND huyện Thường Tín vừa ban hành kế hoạch triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm ngành y tế năm 2019.

Kế hoạch nhằm xây dựng và tổ chức hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP ngành y tế đáp ứng xử lý thông tin, đưa ra biện pháp và cảnh báo về ATTP trên địa bàn huyện với các nội dung: Xây dựng các điểm cảnh báo nhanh về ATTP từ cấp huyện đến xã, thị trấn, trong đó, Điểm cảnh báo cấp huyện (cấp 2) để tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, cảnh báo các sự cố về ATTP đầu mối là Phòng Y tế, Phòng Kinh tế huyện trong đó phòng Y tế thường trực. Điểm cảnh báo cấp 3: Tại UBND xã, phường, thị trấn do Trạm Y tế thường trực.

Xem chi tiết kế hoạch: 107/KH-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh