CHỉ đạo điều hành

UBND huyện triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019
Ngày đăng 20/01/2019 | 17:00  | View count: 1513

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn huyện năm 2019.

Theo đó, UBND huyện sẽ thực hiện 8 nội dung công tác gồm: triển khai thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Quản lý xử lý vi phạm  hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp; Phối hợp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành tư pháp; Thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Cải cách hành chính và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong lĩnh vực tư pháp.

UBND huyện yêu cầu, việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác tư pháp phải căn cứ các quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu và phương châm chỉ đạo điều hành năm 2019 của Thành phố, chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2019, nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2019 để triển khai công tác tư pháp huyện với chất lượng, hiệu quả cao.

Xem chi tiết: Kế hoạch 12/KH-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh