CHỉ đạo điều hành

Tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Ngày đăng 26/04/2018 | 10:31  | View count: 451

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1777/UBND-TH ngày 24/4/2018 Về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, UBND huyện đã có văn bản số 401/UBND-VP để triển khai thực hiện.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, huyện,xã, thị trấn thực hiện chế độ trực và báo cáo theo nội dung quy định. Xem chi tiết: 401/UBND-VP

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh