CHỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện
Ngày đăng 18/04/2018 | 11:19  | View count: 1017

Với mục đích từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn huyện; Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội, người Thường Tín thanh lịch, văn minh, UBND huyện vừa có văn bản số 106/KH-UBND để triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện.

Cổng TTĐT huyện đăng tải để các tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham quan, học tập trên địa bàn huyện biết và thực hiện.

Xem chi tiết: 106/KH-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh