Cải cách hành chính

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
25/08/2022 | 18:24

Sáng ngày 25/8/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính - đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Công Thản – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có 120 đại biểu là lãnh đạo các phòng ban, cơ quan đơn vị huyện, Chủ tịch UBND xã, cán bộ Tư pháp, công chức bộ phận một cửa huyện, bộ phận một cửa xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Lãnh đạo bưu điện Hà Nội đã trao đổi, thông tin về Dịch vụ bưu chính công ích, phục vụ công tác cải cách hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, nêu lên những tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: Một số lãnh đạo UBND xã chưa quan tâm việc rà soát đầu tư, sửa chữa trang thiết bị, tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tại Bộ phận “một cửa”; Các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI tại cơ sở. Việc thực hiện đúng, đầy đủ quy định về công khai, minh bạch các nội dung kiểm soát thủ tục hành chính như: Rà soát danh mục và quy trình giải quyết TTHC chưa thường xuyên, việc công khai các TTHC tại bộ phận “Một cửa” chưa đầy đủ.  

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Đối với phần mềm một cửa điện tử đang trong quá trình thử nghiệm nên chưa hoàn thiện, chưa ổn định, một số tính năng chưa được cập nhật hoàn thiện gây khó khăn cho việc xử lý hồ sơ của công chức, khó khăn cho người dân sử dụng và thường xuyên bị gián đoạn, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng, khai thác trong giải quyết TTHC. Hiện nay công chức Tư pháp chỉ còn 01 biên chế và phải giải quyết khối lượng công việc lớn. Hạ tầng cơ sở vật chất của một số đơn vị chưa đảm bảo.

 UBND huyện đã ký thỏa thuận với Bưu điện Thành phố Hà Nội về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, tỉ lệ này còn đạt thấp, chủ yêu do người dân chưa nhận thức rõ được tính tiện lợi của dịch vụ bưu chính công ích. Quá trình triển khai thực hiện thời gian qua vẫn còn gặp không ít khó khăn. 8 tháng đầu năm 2022, Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mới đạt tỉ lệ 13% trên tổng số thủ tục hành chính; phát sinh một số hồ sơ trả kết quả qua bưu điện, tuy nhiên là do các đồng chí cán bộ Một cửa mang gửi Bưu điện…

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Chủ động rà soát các thủ tục hành chính, có thể rút ngắn thời gian, giải quyết ngay trong ngày; cập nhật, công khai kịp thời đối với các dịch vụ công mức 3, mức 4. Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hiệu quả, phù hợp. Phấn đấu đến cuối năm 2022, dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 50%; hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 25 - 30% trong tổng số hồ sơ giải quyết trong 4 tháng cuối năm nay. Phấn đấu năm 2022 sẽ tăng ít nhất 5 bậc chỉ số CCHC của thành phố Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

Tô Quý