Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại xã Dũng Tiến
04/08/2022 | 22:30

Ngày 4/8/2022, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính huyện đã kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại xã Dũng Tiến.

 

Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Thị Anh, Phó Trưởng phòng Nội vụ; đồng chí Lý Thị Thu Hương, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng lãnh đạo, chuyên viên một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Tiến Thầm - Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến; Lãnh đạo HĐND, UBND xã, công chức chuyên môn làm việc tại bộ phận một cửa xã.

Đoàn đã kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC một cửa.

Qua kiểm tra cho thấy, UBND xã đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; chỉ đạo Bộ phận một cửa triển khai thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Danh mục TTHC đã được công khai, niêm yết bằng giấy A4, trên bản cứng giúp công dân thuận tiện tra cứu; một số TTHC được giải quyết sớm hạn so với thời gian quy định chung, trả kết quả ngay cho công dân giúp giảm chi phí đi lại cho người dân…

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại về công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC như cần tích cực tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích tới nhân dân trên địa bàn xã; tiếp tục đầu tư hạ tầng trang thiết bị, rà soát, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính góp phần xây dựng thành công xã chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Văn phòng