Cải cách hành chính

Thường Tín quyết tâm sớm hoàn thành các bước, để bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến đường vành đai 4
02/08/2022 | 14:36

Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa phận huyện Thường Tín có tổng chiều dài khoảng 9km, ước tính phải thực hiện thu hồi đất 118,71ha tại 9 xã, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 2001 hộ, cá nhân, 14 cơ quan, tổ chức, tái định cư 236 hộ, di chuyển là 4.224 ngôi mộ tại 5 xã.

Sơ đồ Vành đai 4 sẽ mở theo quy hoạch qua địa bàn huyện Thường Tín.

Dự án đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và rất cấp bách, góp phần mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô, tạo điều kiện kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, giải quyết bài toán ùn tắc giao thông cho Hà Nội hiện nay, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường; tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội, đồng thời mở ra cơ hội lớn phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Thường Tín, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra, phấn đấu đạt tiêu chí Quận của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2025 – 2030.

Căn cứ Nghị quyết số 56 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa 15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Đường vành đai 4- Vùng Thủ đô Hà Nội. Thực hiện Quyết định 2437 ngày 12/7/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 4- vùng Thủ đô và các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày 14/7/2022, Huyện ủy Thường Tín đã ban hành Quyết định số 2202 về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư Dự án xây dựng đường vành đai 4 - Vùng thủ đô trên địa bàn huyện Thường Tín; Cùng với đó là thành lập Tổ công tác giúp việc, phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo. Ngày 20/7/2022, Đảng ủy các xã có Dự án đi qua, đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác của xã.

Ngày 30/6/2022, UBND huyện có báo cáo số 262/BC-UBND về việc xác định các nội dung về quản lý, sử dụng đất để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án trên địa bàn huyện.

Xác định diện tích, đối tượng sử dụng đất, công trình, mồ mả thuộc phạm vi GPMB để thực hiện dự án (theo hướng tuyến mới được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương ngày 20/7/2022; Chưa phê duyệt chỉ giới đường đỏ đoạn từ Quốc lộ 1A đến cầu Mễ Sở)

Tổng diện tích: 118,71ha tại 9 xã gồm: Khánh Hà, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái, Vân Tảo, Ninh Sở, Hồng Vân. Tổng số đối tượng sử dụng đất gồm 2001 hộ, cá nhân; 14 cơ quan, tổ chức. Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 105,22ha. Diện tích phi nông nghiệp 13,49ha, gồm 4,55ha đất có nhà ở của 241 hộ, cá nhân tại 4 xã: Khánh Hà, Văn Bình, Hồng Vân, Vân Tảo. Số lượng mồ mả phải di chuyển là 4.224 ngôi mộ tại 5 xã. Cùng với đó là một số công trình điện, nước phải di chuyển. Tổng số hộ cần giải quyết tái định cư là 236 hộ, tổng diện tích đất tái định cư cần quy hoạch 10ha, vị trí, diện tích tái định cư cụ thể như sau: xã Khánh Hà 1,4ha tại thôn Khánh Vân; xã Văn Bình 2,6ha tại thôn Văn Giáp; xã Hồng Vân 1,5ha tại thôn Xâm Thị; xã Vân Tảo 4,5ha tại thôn Xâm Động. Công tác di chuyển mồ mả được quy tập đến các Nghĩa trang cùng thôn có mộ phải chuyển. Riêng tại xã Văn Bình quy tụ 3.950 ngôi mộ cần quy hoạch mở rộng thêm Nghĩa trang thôn Văn Giáp 1,5ha; nghĩa trang thôn Văn Hội 0,5ha

 

Công khai Bản đồ quy hoạch Đường vành đai 4 tại xã Hồng Vân

Để thực hiện nhiệm vụ công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô địa bàn huyện Thường Tín, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo Đảng ủy 9 xã, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Thông báo của Ban chỉ đạo huyện. Giao UBND huyện và các ngành liên quan, Ban chỉ đạo 4 xã Khánh Hà, Văn Bình, Hồng Vân, Vân Tảo thực hiện lập các thủ tục về quy hoạch địa điểm, đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư, báo cáo trình UBND Thành phố và các ở ngành liên quan. Giao tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo huyện hướng dẫn, phối hợp với Ban chỉ đọa xã lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm đếm, quy chủ, di chuyển mồ mả, thời gian thực hiện di chuyển từ 01/9/2022 đến 30/01/2023. Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thu thập hồ sơ, tài liệu pháp lý về quản lý sử dụng đất đai, xác định tính pháp lý về đất đai, nguồn gốc, đối tượng, diện tích, loại đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản để phục vụ công tác thu hồ, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Làm cơ sở pháp lý để ban hành Thông báo thu hồ đất và thực hiện các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi UBND huyện được Thành phố bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng dụ án… thời gian hực hiện xong trước ngày 30/8/2022.

Với quy mô và tầm quan trọng của Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô, do đó mỗi cá nhân, hộ gia đình có diện tích đất nằm trong Dự án cần phát huy vai trò, trách nhiệm công dân, cùng chung tay với chính quyền Thành phố và huyện Thường Tín, tạo điều kiện thuận lợi, sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư Dự án xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện Thường Tín, để dự án sớm được triển khai đầu tư, xây dựng đưa vào sử dụng, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân cả nước trên con đường xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

 

TÔ QUÝ