Cải cách hành chính

Thường Tín đóng góp ý kiến điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
13/07/2022 | 10:59

Với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là đô thị đặc biệt, hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Hồng, việc triển khai công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm xác định các định hướng quy hoạch phù hợp với thực tiễn, nhận diện những hạn chế, tồn tại; đồng thời, đề xuất một số định hướng để Quy hoạch huyện Thường Tín trong Quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, chất lượng sống là cơ bản.

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 12/7/2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và 120 đại biểu.

Đơn vị tư vấn trình bày báo cáo

Tại hội nghị, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (Đơn vị tư vấn) trình bày những nội dung cơ bản Báo cáo lập nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp đó các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến, trong đó tập trung vào nội dung: Sự cần thiết và mục tiêu điều chỉnh quy hoạch; Phạm vi và quy mô lập điều chỉnh quy hoạch; Nội dung trọng tâm điều chỉnh quy hoạch; Những yêu cầu đặt ra trong thực hiện quy hoạch…

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Đơn vị tư vấn cần cập nhật Chương tình số 03 của Thành ủy ngày 17/3/2021 về chỉnh trang, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 – 2025; Bổ sung thêm nội dung Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV ngày 16/6/2022 đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội. Đề nghị nghiên cứu bổ sung Quy hoạch các Khu, Cụm công nghiệp của huyện Thường Tín để phấn đấu giai đoạn 2025 – 2030 phấn đấu trở thành Quận của Thủ đô Hà Nội, với hướng quy hoạch đô thị công nghiệp, có du lịch dịch vụ nông nghiệp cao, sản xuất làng nghề phát triển là nguồn kinh tế mũi nhọn của huyện; cùng với đó bổ sung quy hoạch lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế, cần quy hoạch các vùng phụ trợ về giao thông, khu xử lý rác thải sinh hoạt cho Thủ đô…

Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu sau hội nghị tại huyện, các xã, thị trấn sẽ niêm yết công khai quy hoạch và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong huyện về nội dung nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phụ lục Bản đồ hiện trạng:

 

Tô Quý