Cải cách hành chính

Triển khai sử dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính
29/12/2020 | 23:37

Sáng ngày 29/12, Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai sử dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

 

Tham dự có lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (bộ phận Một cửa) huyện, Lãnh đạo, công chức tại bộ phận một cửa UBND xã, thị trấn. 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thuật, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Bộ phận Một cửa huyện đã thông qua kế hoạch triển khai sử dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp đó, các đại biểu được đại diện Trung tâm VNPT Hà Nội hướng dẫn việc phát hành biên lai điện tử; quản lý sử dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.  

 

Việc sử dụng biên lai điện tử nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch trong quá trình thu phí và lệ phí, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí tại các cơ quan, đơn vị góp phần đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trong các cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện, xã, thị trấn trên địa bàn.

Văn phòng