Cải cách hành chính

UBND huyện Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính
16/09/2020 | 22:12

Ngày 17/9/2020, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính huyện đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại xã Hồng Vân.

 

Về phía đoàn kiểm tra của huyện do đồng chí Nguyễn Trọng Lượng, đồng chí Lê Văn Xuân, Phó Trưởng phòng Nội vụ; đồng chí Nguyễn Tiến Thuật, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng lãnh đạo, chuyên viên một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Về phía xã Hồng Vân có đồng chí Nguyễn Xuân Đạo - Chủ tịch UBND xã cùng các công chức chuyên môn làm việc tại bộ phận một cửa xã.

 

Trong 8 tháng đầu năm 2020, UBND xã đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, bước đầu khảo sát mức độ hài lòng của người dân. Phân công cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã; thực hiện các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn, trang bị trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa xã…

 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số hạn chế như vẫn còn hồ sơ giải quyết bị quá thời hạn quy định; công tác rà soát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính còn chưa kịp thời, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế…

Toàn cảnh buổi làm việc

Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá những kết quả đạt được của xã Hồng Vân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND xã Hồng Vân cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, như: Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của huyện; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; thực hiện rà soát, niêm yết công khai các quy định của Thành phố, của huyện về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, đẩy mạnh tuyên truyền về các thủ tục hành chính đặc biệt là các thủ tục hành chính mức độ 3,4 để người dân hiểu và có thể thực hiện tại nhà…

 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND xã đã tiếp thu và sẽ khắc phục những hạn chế để việc thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình, thời gian giải quyết; tiếp tục triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân; rà soát, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính góp phần xây dựng thành công xã chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Văn phòng