Cải cách hành chính

Thường Tín tập huấn trực tuyến công tác cải cách hành chính năm 2020
22/08/2020 | 18:22

Ngày 22/8/2020, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020 cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách công tác CCHC các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Hội nghị được tập huấn theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện và điểm cầu 29 xã, thị trấn.

 

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được đồng chí Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng CCHC, Sở nội vụ TP Hà Nội cập nhật và triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo mới về CCHC của Trung ương, của TP; các kỹ năng cơ bản đối với cán bộ phụ trách công tác CCHC; các nội dung về văn hóa công vụ. Kết quả đánh giá chỉ số PAPI (chỉ số quản trị hành chính công),  SIPAS (đo lường sự hài lòng của người dân) trên địa bàn TP nói chung, huyện Thường Tín nói riêng và một số giải pháp cải thiện các chỉ số trên trong thời gian tới; những nội dung về chỉ số PAPI thuộc trách nhiệm của UBND xã thị trấn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó các đại biểu cũng được tập huấn những kỹ năng trong việc chấm điểm CCHC cấp huyện, cấp phòng và cấp xã; một số lưu ý tại bộ phận một cửa như Tư duy về “Chính quyền thân thiện”; Địa điểm, trang thiết bị phục vụ người dân; Thái độ, giao tiếp ứng xử của công chức một cửa; Công khai, minh bạch thông tin; Thời gian, số lần đi lại, hướng dẫn TTHC; Kiểm soát, giám sát hoạt động công vụ.

 

Chương trình tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác CCHC cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC các phòng chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn. Qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện.

Văn phòng