Cải cách hành chính

Thường Tín tổng kết công tác Tư pháp năm 2019
13/01/2020 | 21:33

Ngày 11/01/2020, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

            Năm 2019, công tác thẩm định rà soát hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp, các ý kiến đóng góp của Phòng tư pháp đã góp phần nâng cao chất lượng ban hành các văn bản; công tác theo dõi tình hình thi hành án pháp luật và công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai kịp thời; đã tiến hành cấp phát 6.452 cuốn sách pháp luật về tìm hiểu  một số quy định luật tố cáo năm 2018, giáo dục ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo, luật đất đai, luật Hôn nhân và gia đình...cho các tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn; cấp phát 18.300 tờ gấp tuyên truyền một số quy định về phòng chống tác hại của rượu bia, một số quy định về khoảng cách an toàn của xe cơ giới xe máy khi tham gia giao thông đường bộ; tổ chức 19 hội nghị tuyên truyền trong các lĩnh vực cho 8.450 đại biểu tham dự; đồng thời, tổ chức tốt công cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" huyện Thường Tín và tham gia cấp thành phố; đạt giải nhì cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến năm 2019; công tác chứng thực được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và duy trì hoạt động hiệu quả của 181 tổ hòa giải cơ sở với 1.333 thành viên, đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc ngay tại cơ sở...

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện phát biểu tại hội nghị

            Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện đã chỉ rõ những mặt tích cực và hạn chế của công tác tư pháp trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới: cần thực hiện đúng các quy trình xây dựng, thẩm định, kiểm tra xử lý các văn bản pháp luật của HĐND, UBND; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân và phối hợp với ngành văn hóa xây dựng các quy ước hương ước; nêu cao tinh thần chính quyền gương mẫu trong việc tiếp nhận xử lý công việc của tổ chức công dân...

Ảnh: Các cá nhân được nhận kỷ niệm chương

            Nhân dịp này đã có 3 đồng chí cán bộ tư pháp vinh dự được nhận kỷ niệm  chương "Vì sự nghiệp tư pháp" trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tư pháp.

Phương Thanh, Xuân Tiến