Cải cách hành chính

Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019
28/10/2019 | 15:02

UBND huyện Thường Tín vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” dành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn huyện.

 

Với mục đích tăng cường tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện chung tay tham gia cải cách thủ tục hành chính đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân. Đặc biệt, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình khi có điều kiện cho phép; hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục hành chính cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cũng như mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước với các giao dịch hành chính trên địa bàn huyện.

 

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Thường Tín, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

 

Nội dung cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019” bao gồm: Đưa ra các ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đề xuất các mô hình thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đề xuất các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành chính cũng như cho công dân trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cuộc thi sẽ diễn ra theo 2 vòng. Trong đó, ở vòng sơ khảo tại huyện, bài thi được thể hiện theo hình thức bài viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (có dấu). Vòng chung khảo tại Thành phố, bài thi được thể hiện dưới hình thức thuyết trình, sân khấu hóa.

 

UBND huyện yêu cầu các 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị tham gia dự thi; đối với mỗi UBND xã, thị trấn thuộc Huyện phải có ít nhất 20 bài dự thi.

 

Bài dự thi gửi về UBND huyện Thường Tín (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện - Bộ phận Tổng hợp) trước 17h00 ngày 20/11/2019.

 

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải kế hoạch và thể lệ cuộc thi, cụ thể như sau:

 236/KH-UBND

3663/QĐ-UBND