Cải cách hành chính

Thường Tín triển khai cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến"
06/08/2019 | 17:07

Sáng ngày 6/8/2019, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức hội nghị triển khai cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến".

 

          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến kế hoạch và thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến". Theo đó: Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn huyện (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

Nội dung thi gồm các nội dung cơ bản về dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, Giáo dục và đào tạo, Lao động, thương binh và xã hội được thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội.  

Người dự thi trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn, với thời gian 60 phút; phần thi tự luận gồm 01 câu hỏi, người dự thi trả lời bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ. Thời gian gửi bài tự luận là ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm hoặc gửi sau nhưng phải trước thời hạn 17h00 ngày 16/9/2019.

Ảnh: Các đại biểu được nghe hướng dẫn cách làm bài dự thi trực tuyến

          Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí cán bộ phòng Tư pháp huyện hướng dẫn cách truy cập và làm bài dự thi trực tuyến trên hệ thống website của cuộc thi: http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn/.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp huyện, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" do UBND Thành phố, UBND huyện tổ chức là cần thiết, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố thấy được lợi ích, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến mang lại, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ người sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết các thủ tục hành chính.

Phương Thanh