Cải cách hành chính

Thường Tín tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2019
10/07/2019 | 08:32

Ngày 9/7/2019, UBND huyện Thường Tín tổ chức tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2019 cho các đồng chí là công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của các phòng, ban, ngành huyện, các xã thị trấn và các trường học trên địa bàn.

          Tại buổi tập huấn, các học viên đã nghe Tiến sĩ Nguyễn Liên Hương - Giảng viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn truyền đạt những nội dung cơ bản về: Cách sắp xếp văn bản tài liệu trong hồ sơ; đặc điểm của tài liệu lưu trữ; phông lưu trữ cơ quan; tổ chức công tác lưu trữ; thông tin về thông tư 01/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về lưu trữ xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư lưu trữ: quản lý văn bản đến, văn bản đi, chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử; lập, nộp, lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan...

          Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ, kỹ năng lập hồ sơ công việc. Từ đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy trình về xử lý giải quyết văn bản, cách lập hồ sơ công việc theo nhiệm vụ được giao..

Phương Thanh