Cải cách hành chính

Kiểm tra công tác Dân vận chính quyền tại huyện Thường Tín
12/04/2019 | 17:54

Sáng ngày 12/4/2019, Đoàn Kiểm tra thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Hồng Sơn, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với huyện Thường Tín về thực hiện công tác năm Dân vận chính quyền.

Tiếp đoàn, có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín; đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện và đại diện các ngành liên quan.

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện Thường Tín đã báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Năm dân vận chính quyền” từ tháng 01/2018 đến nay.

Năm 2018, thực hiện chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền” do Ban Dân vận Trung ương phát động và “Năm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống chính trị” do Thành ủy Hà Nội phát động, công tác Dân vận chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thường Tín đã được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận được nâng cao. Hệ thống Dân vận từ huyện đến cơ sở hoạt động tích cực, Tổ Dân vận các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn được kiện toàn và đi vào hoạt động có nền nếp. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Phong trào “Dân vận khéo” đã đạt được kết quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, toàn huyện đã đăng ký 5 mô hình Dân vận khéo cấp thành phố, 137 mô hình cấp huyện và 259 mô hình cấp cơ sở. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, thật sự đi vào cuộc sống, như mô hình: “Vận động đồng bào công giáo trên địa bàn huyện tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh” được công nhận mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cấp thành phố.

Huyện ủy Thường Tín đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018. Kết quả, có 384 bài dự thi, trong đó đã phát hiện mô hình trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà đối với thủ tục khai sinh, khai tử của xã Minh Cường.

UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, thành phố và của huyện về cải cách hành chính; chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Từ ngày 01/01/2018 đến 8/3/2019, UBND huyện đã tiếp công dân định kỳ 29 ngày, với 786 lượt công dân; tổ chức 7 lượt đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết đơn thư. UBND huyện đã tiếp nhận 402 đơn thư, đã giải quyết xong 317 đơn. Huyện kiện toàn 183 tổ hòa giải cơ sở, với 1.333 tổ viên, đã hòa giải thành công 96/118 vụ mâu thuẫn, đạt 85%.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đạt 147,8%. Huyện xây dựng thành công thêm 5 xã nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 24/28 xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, các nội dung thực hiện tinh giảm biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện được huyện triển khai, thực hiện có hiệu quả…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi về những kết quả đạt được, chưa đạt được và làm rõ hơn một số vấn đề trong thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Thường Tín.

Ảnh: Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Sơn, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao việc tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện công tác dân vận nói chung và "Năm dân vận chính quyền" của UBND Thường Tín, đặc biệt là trong công tác cải các hành chính, chăm lo đời sống của người dân. Đồng thời giao một số nhiệm vụ trong thực hiện công tác dân vận chính quyền để huyện Thường Tín ngày càng đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Xuân Tiến