Cải cách hành chính

Tập huấn trực tuyến toàn quốc về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
21/12/2018 | 14:52

Sáng ngày 20/12/2018, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo các quy định tại Nghị định số 61, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách hành chính của Thủ tướng đã dự hội nghị

Tại điểm cầu huyện Thường Tín, tham dự có đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện, công chức bộ phận một cửa huyện, Chủ tịch UBND, công chức một cửa, công chức phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính các xã, thị trấn.

Nội dung tập huấn gồm Những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61; Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC); Hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. 

Buổi tập huấn giúp các đồng chí Lãnh đạo UBND, cán bộ bộ phận một cửa, cán bộ phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính hiểu rõ các quy định mới tại nghị định 61, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cách rà soát, thủ tục hành chính, xây dựng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của các cơ quan nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, minh bạch.

Văn phòng