Cải cách hành chính

Khai giảng lớp “Tập huấn về Chính phủ điện tử và Thành phố thông minh” năm 2018
03/12/2018 | 10:26

Thực hiện văn bản số 2998/STTTT-TTĐTCNTT&TT ngày 23/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Thông báo số 222/TB-UBND ngày 26/11/2018 của UBND huyện về việc triệu tập học viên khóa “Tập huấn về Chính phủ điện tử và Thành phố thông minh” năm 2018.

 

Ngày 03/12/2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thường Tín, UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức khai giảng khóa “Tập huấn về Chính phủ điện tử và Thành phố thông minh” năm 2018 cho đối tượng là công chức thuộc 12 phòng chuyên môn của UBND huyện.

 

Theo kế hoạch đào tạo tại huyện Thường Tín có 72 học viên, tổ chức thành 02 lớp, mỗi lớp học 03 ngày, từ ngày 03/12 - 08/12/2018.

Trong khóa tập huấn các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về tổng quan Chính phủ điện tử, các vấn đề cơ bản về xây dựng Chính phủ điện tử; kinh nghiệm triển khai Chính phủ điện tử ở một số nước trên thế giới và xu hướng phát triển Chính phủ điện tử đến năm 2020 ở nước ta; một số quy định trong khung kiến trúc về Chính phủ điện tử ở Việt Nam và thực trạng xây dựng chính phủ điện tử ở thành phố Hà Nội….. Bên cạnh đó, các học viên được còn được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng quản lý và xử lý văn bản bằng hệ thống quản lý văn bản theo bộ phần mềm TDOffice mới nhất.

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cải cách hành chính, nhằm nâng cao năng suất hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

                                                                                      Lê Thị Tuyết