Cải cách hành chính

Tổ Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội giám sát công tác cải cách hành chính huyện Thường Tín
12/09/2018 | 17:28

Thực hiện chương trình giám sát của tổ đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, sáng ngày 12/9/2018, Đoàn giám sát của tổ Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội số 18 do đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách hành chính tại xã Quất Động, xã Văn Bình và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện Thường Tín. Cùng tham gia đoàn giám sát có bà Hoàng Thị Thúy Hằng - Ủy viên Ban Pháp chế HĐND Thành phố Hà Nội; ông Vũ Mạnh Hải – Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn Hà Nội; đại diện lãnh đạo phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội.

Ảnh: Đoàn kiểm tra tại xã Quất Động

Kiểm tra tại xã Quất Động: Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa. Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (từ 01/01/2018 đến hết ngày 31/8/2018): Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết của xã Quất Động đã tiếp nhận 1029 hồ sơ; đã giải quyết 1028 hồ sơ; và đang giải quyết 01 hồ sơ. 100% hồ sơ được trả kết quả đúng hạn và trước hạn. Đối với thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3, đến nay trên địa bàn xã đã triển khai thực hiện 08 thủ tục hành chính mức độ 3 gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch.Tính đến hết ngày 31/8/2018 UBND xã đã thực hiện được 221 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đúng quy trình, thời gian quy định...

Ảnh: Đoàn kiểm tra tại xã Văn Bình

Công tác cải cách hành chính đã được xã Văn Bình quan tâm thực hiện nghiêm túc. UBND xã đã rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, công khai những thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, địa chính, lao động – thương binh và xã hội, quản lý đất đai… theo bộ thủ tục hành chính do UBND Thành phố ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến liên hệ, giải quyết công việc. Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính được xã Văn Bình thực hiện tại UBND xã. Trong 8 tháng đầu năm 2018, xã  đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho hơn 2.400 cá nhân, tổ chức với 2.140 mã hồ sơ đúng quy định. Xã đã công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; duy trì hòm thư góp ý tại Bộ phận một cửa của xã; trên 90% cán bộ, công chức đăng nhập sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc…

Ảnh: Đoàn kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện

Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết của UBND huyện: Công tác cải cách hành chính đã được huyện quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2017, số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là 305 thủ tục hành chính; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận: 9.701 hồ sơ, đã giải quyết: 8.924 hồ sơ. Đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 23 thủ tục hành chính mức độ 3.Tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn đã tiến hành niêm yết công khai: 10 nội dung yêu cẩu đối với cán bộ, công chức, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến thủ tục hành chính.Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả…

Sau khi kiểm tra thực tế tại các xã và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, Đoàn tiến thành làm việc tại Hội trường tầng 3 UBND huyện. Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát, lãnh đạo UBND huyện và các ngành của huyên đã làm rõ thêm một số vấn đề trong các công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – TUV, Bí Thư Huyện ủy Thường Tín, Trưởng đoàn Giám sát kết luận

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí Thư Huyện ủy Thường Tín, Trưởng đoàn Giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được của huyện Thường Tín trong thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí cũng đề nghị huyện cần: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra về cải cách hành chính; bảo đảm công khai thủ tục hành chính đầy đủ theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; quan tâm chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ bộ phận một cửa; phát huy vai trò của HĐND, Ủy ban MTTQ huyện trong việc giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính...

Hoài Thu – Xuân Tiến