Cải cách hành chính

Tập huấn nghiệp vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
23/05/2018 | 08:27

Sáng ngày 22/5, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện cho các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, chuyên viên làm công tác rà soát văn bản của huyện và 29 xã thị trấn.

Tại hội nghị tập huấn, bà Hoàng Linh Cầm - Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 126 ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu hiểu và nắm được  nghiệp vụ rà soát, hệ thống văn bản trong lĩnh vực công tác của mình. Từ đó phát hiện những văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực hoặc chồng chéo để đề xuất sửa đổi, bãi bỏ hoặc thay thế, ban hành văn bản mới phù hợp hơn.

Phương Thanh