An ninh - quốc phòng

Thường Tín tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”

Chiều ngày 25/10/2022, Huyện ủy Thường Tín tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.

Tới dự có đồng chí Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh - Phó Tư lệnh, kiêm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo tổng kết

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Minh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới (2013-2022), huyện Thường Tín đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Nền kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển bền vững, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tình hình ANCT - TTATXH luôn được giữ vững; chất lượng tổng hợp của LLVT địa phương có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh có sự tác động do những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới.

Các đại biểu dự hội nghị

10 năm qua, nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện Thường Tín được củng cố và xây dựng vững chắc, đã đáp ứng được yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp với công cuộc đổi mới phát triển KT-XH và bảo vệ tổ quốc của huyện trong những năm qua và những năm tiếp theo.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh - Phó Tư lệnh, kiêm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh - Phó Tư lệnh, kiêm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của huyện Thường Tín trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới.

 Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chương trình số 09 của Thành uỷ về Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Chương trình số 06 của Huyện ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025".

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh. Nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Quan tâm, huy động mọi nguồn lực cho việc xây dựng căn cứ hậu phương, sở chỉ huy, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, các công trình trong khu vực phòng thủ huyện; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm cơ bản, vững chắc phục vụ tốt cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm hơn nữa về công tác quốc phòng địa phương; thực hiện phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh;

Tổ chức bồi dưỡng, cập nhập kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; diễn tập phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn đối với cấp xã sát với tình hình thực tế của cơ sở, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật theo kế hoạch; nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Chú trọng vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong toàn Huyện về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới…

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, Huyện ủy Thường Tín đã khen thưởng 18 tập thể, 18 cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.

Xuân Tiến - Diệu Hương