An ninh - quốc phòng

Thường Tín triển khai kế hoạch Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ và Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022

Ngày 16/9, UBND huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ và Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022.

Chủ trì hội nghị Đồng chí Bùi Công Thản – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban tổ chức Hội thao.

Đồng chí Bùi Công Thản – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện , Trưởng Ban tổ chức Hội thao chủ trì hội nghị

Theo kế hoạch Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ và Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022. Thành phần tham gia là các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Dân quân tự vệ từ năm thứ hai trở đi đã hoàn thành chương trình huấn luyện năm 2022 tại các cơ sở.

Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ sẽ có các nội dung về Quân sự gồm: Phòng không, Pháo binh, Công binh, Thông tin, Phòng hóa, Chính trị. Nội dung cơ bản gồm: Luật dân quân tự vệ năm 2019, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; công tác tuyên truyền vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương…

Hậu cần có nội dung: năm kỹ thuật cấp cứu cơ bản.

Kỹ thuật có nội dung: lý thuyết (trắc nghiệm) về cấu tạo, tác dụng, tính năng kỹ, chiến thuật và đồng bộ một số loại vũ khí,đạn được biên chế cho dân quân tự vệ; hiểu biết về cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Thực hành bảo quản 02 khẩu súng tiểu liên AK sau khi bắn đạn thật.

Hội thao Trung đội dân quân cơ động gồm các nội dung: đối với Trung đội dân quân cơ động có duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội; đồng diễn võ tay không. Đối với Trung đội trưởng và tiểu đội trưởng sẽ thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1 và xử trí tình huống bảo vệ mục tiêu. Đối với chiến sĩ dân quân cơ động thi ba môn thể thao quân sự phối hợp là: bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa, đúng hướng và chạy vũ trang 3000 m.

Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ và Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 dự kiến được tổ chức từ ngày 27 đến 30/9/2022.

Toàn cảnh hội nghị

Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ và Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 nhằm kiểm tra đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ của các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức; qua đó rút kinh nghiệm, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện năm sau đạt kết quả tốt hơn; đồng thời, thông qua Hội thao đánh giá trình độ tổ chức huấn luyện, củng cố và nâng cao nhận thức chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật; xử trí tình huống của Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng dân quân cơ động.

 

Diệu Hương