An ninh - quốc phòng

Thường Tín hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022

Thực hiện Kế hoạch Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022, trong tháng 7,8,9/2022, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Thường Tín đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với 8 xã: Lê Lợi, Thống Nhất, Vạn Điểm, Minh Cường, Văn Tự, Tô Hiệu, Hồng Vân, Chương Dương. Việc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền về công tác quốc phòng và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Xã Lê Lợi tổ chức diễn tập đầu tiên để rút kinh nghiệm

Đây là cuộc diễn tập có nhiều thành phần tham gia ở các khối Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng quân sự, công an. Cuộc diễn tập được tiến hành theo 3 giai đoạn, với 5 vấn đề huấn luyện:

Vấn đề huấn luyện 1: Chuyển xã vào trạng thái có tình huống, chuyển Lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường,xử trí tình huống A2;

Vấn đề huấn luyện 2: Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng – an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2.

Vấn đề huấn luyện 3: Chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực;

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Văn Tự

Vấn đề huấn luyện 4:  Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Vấn đề huấn luyện 5: Thực hành đánh địch tiến công hỏa lực.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh- UVTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá cuộc diễn tập các địa phương

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh- UVTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập huyện cho biết: Các xã thực diện diễn tập đã hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra; các vai diễn đã có chuẩn bị chu đáo về nội dung, thể hiện tốt vai diễn của mình, sát với chức trách đảm nhiệm, sát tình hình của từng ngành, từng địa phương. Ở các trạng thái diễn tập sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, UBND xã đã thể hiện tính cấp bách, khẩn trương, bảo đảm được tính nguyên tắc, tính lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền qua mỗi giai đoạn, ở từng vấn đề huấn luyện và qua mỗi tình huống rõ ràng, rành mạch. Các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Trưởng Công an đã thể hiện khá rõ chức năng, vai trò tham mưu trong việc nắm, tổng hợp tình hình, báo cáo tình hình, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cũng như các biện pháp triển khai tổ chức thực hiện.

Tô Hiệu được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập

Việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ huy điều hành lực lượng của chính quyền, trình độ làm tham mưu của cơ quan quân sự và các ban, ngành và khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến của lực lượng tham gia diễn tập. Từ đó sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thực tiễn đặt ra.

 

Xuân Tiến