An ninh - quốc phòng

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đề án 06 của Chính phủ đúng tiến độ

Chiều 13/7, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP, Phó Trưởng ban chỉ đạo Đề án 06 TP chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện có đồng chí Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 06 của huyện.

 

Trong 6 tháng đầu năm, Thành phố đã triển khai thực hiện tốt đề án 06 của Chính phủ, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ. Tại 100% UBND cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo 06 và Tổ công tác 06 (gồm 30 Ban Chỉ đạo 06 cấp huyện, 579 Ban Chỉ đạo 06 cấp xã và 5.247 Tổ công tác 06 tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP) để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp cơ sở. Thành lập 100% Tổ công tác 06 tại Công an các cấp để trực tiếp tham mưu Ban Chỉ đạo 06 UBND các cấp triển khai các nhiệm vụ của Đề án.

 

Về kết quả triển khai thử nghiệm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố (tính đến tháng 3/2022), Hệ thống cơ bản hỗ trợ cán bộ xử lý, luân chuyển được hồ sơ trên môi trường điện tử, đáp ứng được nghiệp vụ chuyên ngành của từng đơn vị và đang tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ. Từ ngày 04/10/2021 đến 14/3/2022, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử thử nghiệm đã tiếp nhận 466.772 hồ sơ, trong đó, đã xử lý 448.672 (đạt 96,1%), hồ sơ tiếp nhận cao nhất trong 1 ngày đạt 7.000 hồ sơ.

 

Về triển khai 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, đến nay, Thành phố đã hoàn thành triển khai 21/25 dịch vụ công (DVC) với tổng số tiếp nhận và giải quyết trên 500.000 hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công. Trong đó, các dịch vụ công được sử dụng nhiều nhất là lĩnh vực cư trú của Công an Thành phố với tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết, trong 6 tháng đầu năm, trên 100.000 hồ sơ. Đối với 4 DVC còn lại, gồm: Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; Liên thông Đăng ký khai sinh và Liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí... Thành phố đã chủ động đề xuất phương án, đồng thời, sẵn sàng phối hợp thực hiện triển khai theo hướng dẫn của các Bộ, ngành chủ quản.

 

Đối với nhóm phát triển công dân số, Thành phố đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2,3 triệu hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử, đã thu nhận được hơn 6 triệu dữ liệu, trong đó, đã cấp trên 35.000 CCCD gắn chíp kèm định danh điện tử cho các cháu học sinh (sinh năm 2004 và 2007) phục vụ cho việc đăng ký dự thi; tiếp tục duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và thực hiện làm giàu thông tin công dân. Hà Nội cũng rà soát, làm sạch 3 cấp với gần 8 triệu thông tin công dân (đạt tỷ lệ 99,5%); đã ký xác nhận được hơn 13 triệu mũi tiêm (đạt 74%), đã thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin đối với hơn 700.000 trường hợp trong CSDLQG về dân cư, cập nhật vào nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 quốc gia.  

 

Tính đến ngày 30/6/2022, Thành phố đã có gần 4,4 triệu người có thẻ BHYT được đồng bộ dữ liệu, có thể sử dụng CCCD để đi khám chữa bệnh; có 447 cơ sở khám chữa bệnh BHYT áp dụng sử dụng CCCD tra cứu khám chữa bệnh; số lượt sử dụng CCCD tra cứu khám chữa bệnh là 26.210 lượt.  

 

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Ban chỉ đạo Đề án 06 Thành phố đặt ra 7 nhiệm vụ và 4 giải pháp cụ thể. Trong đó, Thành phố sẽ nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai Giấy chứng sinh điện tử, Giấy báo tử điện tử, Giấy khám sức khỏe điện tử phục vụ việc kết nối, đơn giản hóa trong quá trình triển khai các dịch vụ công thiết yếu có kết nối với CSDLQG về dân cư. Tập trung và đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của Đề án đến mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô. Huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức là những tuyên truyền viên trong việc vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức tham gia thực hiện các TTHC, dịch vụ công kết nối, chia sẻ với CSDLQG về dân cư...

 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND Thành phố Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 của TP Hà Nội khẳng định Đề án 06 của Chính phủ không chỉ dừng ở 25 DVC thiết yếu trực tuyến mà còn là 4 mục tiêu lớn cần hướng đến: Chính quyền số, công dân số, chính quyền số, xã hội số.

 

Toàn Thành phố có hơn 1.800 dịch vụ công, mục tiêu phải phấn đấu đạt 90-95% thực hiện trực tuyến, giảm thời gian đi lại, chi phí và rất nhiều tiện ích nữa phục vụ người dân từ các dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị trong năm 2022, việc tái cấu trúc các dịch vụ công thiết yếu chạy trên môi trường điện tử phải xong. Các dịch vụ công chạy thử nghiệm tốt mới áp dụng chính thức để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị phải thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, vận động để người dân và doanh nghiệp thấy được sự tiện dụng của các DVC trực tuyến, trên cơ sở đó tích cực sử dụng, thực hiện các DVC trực tuyến.

Công an huyện