An ninh - quốc phòng

Công an huyện hướng dẫn triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 trong lĩnh vực PCCC.

Sau một thời gian thí điểm, bắt đầu từ ngày 15/5/2022, Công an thành phố Hà Nội chính thức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính về PCCC trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Ngày 30/6/2022, Công an huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực PCCC trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an cho các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện và Công an xã, Thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ Công an, Công văn số 3335/CAHN-PC07 ngày 03/6/2022 của Công an Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực PCCC. Đây là một giải pháp hữu hiệu trong việc  tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng Internet, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ, giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm thiểu chi phí, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước.

Công an huyện Thường Tín hướng dẫn triển khai nội dung tập huấn.

Đối với công tác PCCC, việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3 (gồm 7 dịch vụ công trực tuyến), mức độ 4 ( gồm 10 dịch vụ công trực tuyến) là khâu quan trọng trong việc cải cách hành chính về việc nộp thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở, cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ, phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân...góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng người dân, doanh nghiệp thay đổi phương thức nộp hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, tiến tới không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, thay đổi phương thức nộp thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử cửa Bộ Công an (chuyển từ giao dịch trực tiếp sang giao dịch điện tử)

Tại hội nghị tập huấn, Công an huyện cũng giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc được các đại biểu nêu lên trong quá trình tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực PCCC.

 

Tô Quý, Quang Huy